Aleksandar je dodao/la sliku u album Pontiac u grupi Pontiac pre 3 godine